شرکت پاک بوم شیراز

روان کننده کانوایر LPS100

روان کننده کانوایر LPS100

کاربرد این محصول : روان کننده کانوایر LPS100 پنتا جهت سهولت  انتقال ظروف CAN ، PET و Tetra Pack بر روی کانوایرها مناسب است.